Η φαντασία στην ψυχοθεραπεία

Η φαντασία στην ψυχοθεραπεία παρουσιάζει μοναδικά πλεονεκτήματα σαν μέσο θεραπευτικής αλλαγής, όπως τη δυνατότητα υπέρβασης της πραγματικότητας, τη σχεδόν αυτόματη κινητοποίηση του συναισθήματος και τη δυνατότητα επίλυσης των συγκρούσεων μέσω του συμβολισμού. Επιπλέον, η ικανότητα της νοερής απεικόνισης και της φαντασίας εμπεριέχεται και αποτελεί βασική προϋπόθεση για μια σειρά από θεραπευτικές τεχνικές, όπως τη θεραπεία μέσα από την τέχνη, τη δραματοθεραπεία κ.λ.π.

H φαντασία στην ψυχοθεραπεία εστιάζει σε συγκεκριμένες τεχνικές οι οποίες χρησιμοποιούν τη φαντασία σαν το κυρίαρχο μέσο θεραπευτικής αλλαγής και επιχειρεί να απαντήσει το ερώτημα σχετικά με τις συνθήκες που καθιστούν εφικτή τη θεραπεία μέσω της φαντασίας.

  • Συγγραφέας: Τάνια Αναγνωστοπούλου
  • Εκδόσεις: Εκδόσεις Γ&Κ. Δαρδανός
  • ISBN: 960-8041-67-8
  • Σελίδες: 181
  • Περιεχόμενα

Παρόμοιες αναρτήσεις