Βιωματική μάθηση

Όλοι μας μαθαίνουμε μέσα από τις εμπειρίες, τα βιώματα, την ίδια μας τη ζωή. Όμως, συχνά δεν γνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την άμεση προσέγγιση μέσα στην τάξη.

Το βιβλίο “Βιωματική Μάθηση” εξηγεί με απλό και κατανοητό τρόπο, όλες τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή αυτής της προσέγγισης:

  • Τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούμε μια ομάδα.
  • Τη διαχείριση των δυναμικών που αναπτύσσονται ανάμεσα στα μέλη της.
  • Δημιουργικές και καινοτόμες μεθόδους για να παρουσιάσουμε τη διδακτέα ύλη στην τάξη.
  • Την αναστοχαστική πρακτική για την επεξεργασία των βιωμάτων των παιδιών
  • Τρόπους αξιολόγησης της δουλειάς μας.

Το βιβλίο Βιωματική Μάθηση απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς, τους ψυχολόγους, τους εμψυχωτές, καθώς και όλα τα άτομα που εργάζονται με ομάδες παιδιών. Αποτελεί έναν πολύτιμο οδηγό για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί η  βιωματική μάθηση ως εργαλείο καταλυτικής αλλαγής, τόσο στην τάξη όσο και την κοινότητα.

  • Συγγραφέας: Σοφία Τριλίβα, Τάνια Αναγνωστοπούλου
  • Εκδόσεις: Τόπος
  • ISBN: 978-960-6863-00-4
  • Σελίδες: 166

Παρόμοιες αναρτήσεις