Υπηρεσίες

e-learning

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του ΙΨΥ είναι διαδικτυακές, έτσι ώστε να είναι προσβάσιμες σε όλους.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Ομάδες εποπτείας και εμβάθυνσης για επαγγελματίες θεραπευτές

Η ομάδα εμβάθυνσης επαγγελματιών θεραπευτών απαρτίζεται από θεραπευτές που συναντιούνται 1 φορά τον μήνα, για 2 ώρες με την παρουσία μιας έμπειρης εκπαιδεύτριας και παρουσιάζουν τα περιστατικά που τους απασχολούν. Παράλληλα τίθενται θεωρητικά ζητήματα, προβλήματα πλαισίου, αντιμεταβίβασης και τρόποι αντιμετώπισής τους.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Το Κέντρο Συμβουλευτικής του Ινστιτούτου Ψυχολογίας και Υγείας παρέχει συμβουλευτική με ειδικές τιμές για φοιτητές και σπουδαστές. Το κέντρο λειτουργεί Δευτέρα- Παρασκευή απογευματινές ώρες από 16.00-21.00.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 851 343

Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@ipsy.gr

Συνεχιζόμενη κατάρτιση

Όλοι οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας μπορούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους:

  • παρακολουθώντας ένα από τα 40ωρα κλινικά σεμινάρια στην Ψυχοδιαγνωστική, την Κλινική Συνέντευξη και την Ψυχοθεραπεία
  • επιλέγοντας από τα 12ωρα θεματικά κλινικά εργαστήρια που προσφέρονται κάθε χρόνο αυτά που ταιριάζουν με τις ανάγκες τους
  • συμμετέχοντας στις ομάδες εποπτείας επαγγελματιών θεραπευτών εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα.