Ερωτηματολόγια

Τα ακόλουθα ερωτηματολόγια έχουν σταθμιστεί και προσαρμοστεί στον ελληνικό πληθυσμό. Περισσότερες πληροφορίες για την εγκυρότητα, την αξιοπιστία και τη βαθμολόγηση των ερωτηματολογίων μπορείτε να βρείτε στο βιβλίο των:

Α. Σταλίκα, Σ. Τριλίβα, Π. Ρούσση. Ψυχομετρικά εργαλεία στην Ελλάδα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Τα ερωτηματολόγια διατίθενται για ερευνητικούς σκοπούς και αποστέλλονται ταχυδρομικά χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Χρειαζόμαστε μόνο ορισμένα στοιχεία για το αρχείο μας: φορέας/επόπτης έρευνας, τίτλος έρευνας, δείγμα έρευνας.

 

Ερωτηματολόγιο κατάθλιψης του Beck / BECK Depression Inventory (BDI)


Συγγραφείς: Aaron Beck. Προσαρμογή στα ελληνικά Ντώνιας Σταμάτης και I. Δεμερτζής.

Στάθμιση σε μεγαλύτερο δείγμα κλινικού και υγειούς πληθυσμού από Τάνια Αναγνωστοπούλου και Γρηγόρη Κιοσέογλου

 

Κλίμακα Άγχους του Spielberger / Spielberger State Trait Anxiety Scale (STAI)


Συγγραφείς: Charles Spielberger (προσαρμογή Λιάκος A. και Σ. Γιαννίτση)

Στάθμιση σε μεγαλύτερο δείγμα κλινικού και υγειούς πληθυσμού από Τάνια Αναγνωστοπούλου και Γρηγόρη Κιοσέογλου

 

H κλίμακα αλεξιθυμίας του Toronto / Toronto Alexithymia Scale (TAS-20)


Συγγραφείς: Michael Bagby, Graeme Taylor, James Parker

(προσαρμογή: Τάνια Αναγνωστοπούλου και Γρηγόρης Κιοσέογλου)

 

H κλίμακα Spielberger για την έκφραση του θυμού /Spielberger Anger Expression Scale (STAXI)


Συγγραφείς: Charles Spielberger (προσαρμογή: Τάνια Αναγνωστοπούλου και Γρηγόρης Κιοσέογλου)

 

Κλίμακα κυνισμού και εχθρότητας / Cynical Distrust Scale

Συγγραφείς: Esther Greenglass & Juhani Julkunen (προσαρμογή: Τάνια Αναγνωστοπούλου και Γρηγόρης Κιοσέογλου)

 

Ερωτηματολόγιο ενεργειακής εξάντλησης / Maastricht Questionnaire


Συγγραφείς: Ad Appels (προσαρμογή: Τάνια Αναγνωστοπούλου και Γρηγόρης Κιοσέογλου)

 

Κλίμακα εσωτερικής συγκρότησης / Sense of Coherence scale (SOC)


Συγγραφείς: Aaron Antonovsky (Μετάφραση στα ελληνικά: Χάρις Κατάκη. Προσαρμογή: Τάνια Αναγνωστοπούλου και Γρηγόρης Κιοσέογλου)

 

Ερωτηματολόγιο συμπεριφοράς τύπου A / Type A questionnaire


Συγγραφείς: Jarvikoski A. & Harkapaa K (προσαρμογή: Τάνια Αναγνωστοπούλου και Γρηγόρης Κιοσέογλου)

 

Ερωτηματολόγιο για την καταγραφή του Πόνου / McGill Pain Questionnaire (MPQ)


Η ελληνική προσαρμογή του ερωτηματολογίου

Συγγραφείς: Χαπίδου Ελένη & Αναγνωστοπούλου Τάνια

 

Αίτηση για ερωτηματολόγια που διατίθενται από το ΙΨΥ

Εάν επιθυμείτε να ζητήσετε αντίτυπα των ερωτηματολογίων, παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.

*Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

 

    Ερωτηματολόγια: