Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Κλινικής Κατάρτισης
Μεταπτυχιακού Επιπέδου

 Το  Ινστιτούτο Ψυχολογίας και Υγείας προσφέρει ένα καινοτόμο και ολοκληρωμένο διετές πρόγραμμα  με τίτλο  “Η Τέχνη της Ψυχοθεραπείας με στόχο την εκπαίδευση στην Ψυχοθεραπεία, την απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων και της βιωματικής κατάρτισης για να γίνει κάποιος αποτελεσματικός θεραπευτής.

Η καινοτομία του προγράμματος έγκειται στην επικέντρωση στις κλινικές δεξιότητες και γνώσεις που είναι απαραίτητες για όλους εμάς τους θεραπευτές, ανεξάρτητα από τη θεωρητική μας κατεύθυνση, όπως:

  • Να κατανοήσουμε και να εμβαθύνουμε στα δυναμικά του θεραπευόμενου.
  • Να δημιουργήσουμε μια θεραπευτική συμμαχία.
  • Να θέσουμε και να οριοθετήσουμε το θεραπευτικό πλαίσιο.
  • Να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τα συνήθη προβλήματα της ψυχοθεραπείας.
  • Να γνωρίζουμε πώς να αντιδράσουμε σε μια κατάσταση κρίσης.
  • Να κατανοούμε σε βάθος τις προσωπικές μας αντιδράσεις σε κάθε περιστατικό.
  • Να γνωρίζουμε πώς και με ποιον τρόπο θα ολοκληρώσουμε τη θεραπευτική διαδικασία της ψυχοθεραπείας.

Εκπαίδευση στην Ψυχοθεραπεία

Η Ψυχοδυναμική διάσταση του προγράμματος

Οι σπουδαστές του προγράμματος μαθαίνουν την ψυχαναλυτική σκέψη μέσα από τις εφαρμογές της. Συγκεκριμένα η Ψυχοδιαγνωστική βασίζεται στις ψυχαναλυτικές θεωρίες των Freud, Klein, Kernberg, Kohut και άλλων. Η Διατύπωση Περιπτώσεων και οι τεχνικές θεραπείας βασίζονται στο αντίστοιχο βιβλίο της McWilliams “Ψυχαναλυτική Διατύπωση Περιπτώσεων”. Επιπλέον, προσφέρονται εξειδικευμένα εργαστήρια στον Winnicott, τη Dolto καθώς και στο έργο νεότερων ψυχαναλυτών (Fonagy).

Εκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία,ψυχολογια και υγεια,σεμινάρια ψυχολογίασ,ψυχικη υγεια,ψυχικη υγεια,,σεμιναρια ψυχολογιασ με πιστοποιηση,επιμόρφωση εκπαιδευτικών,σεμιναρια ψυχολογιασ,ipsy.gr,ινστιτούτο ψυχολογίασ και υγείασ

Πλεονεκτήματα του προγράμματος
(Εκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία)

    Ευελιξία και δυνατότητα εκπαίδευσης εξ’αποστάσεως: Για τους επαγγελματίες θεραπευτές υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης μέρους του προγράμματος. Αν μένετε εκτός Θεσσαλονίκης μπορείτε να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα και μέσω skype.

Συμπυκνωμένη γνώση: To κάθε τρίωρο μάθημα λειτουργεί αθροιστικά στα προηγούμενα, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια ολοκληρωμένη πυραμίδα γνώσης πάνω στην εκπαίδευση της ψυχοθεραπείας αλλά και της κατανόησης των κλινικών φαινομένων. Με αυτόν τον τρόπο δεν χάνεται πολύτιμος χρόνος για την κατανόηση και αφομοίωση διαφορετικών πληροφοριών από διαφορετικούς εκπαιδευτές και διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα. Ο κύριος στόχος της εκπαίδευσης είναι να μάθετε να βλέπετε και να ακούτε με έναν διαφορετικό τρόπο τις ιστορίες των θεραπευόμενων.

Σε ποιους απευθύνεται;

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης στην ψυχοθεραπεία πάνω στην κλινική εκπαίδευση απευθύνεται τόσο σε απόφοιτους ψυχολογίας που επιθυμούν να γνωρίσουν σε βάθος τη διαδικασία της ψυχοθεραπείας όσο και σε επαγγελματίες ψυχοθεραπευτές που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να καλλιεργήσουν περαιτέρω τις κλινικές τους δεξιότητες στην ψυχοδιαγνωστική και την ψυχοθεραπεία.

Εκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία,ψυχολογια και υγεια,σεμινάρια ψυχολογίασ,ψυχικη υγεια,ψυχικη υγεια,,σεμιναρια ψυχολογιασ με πιστοποιηση,επιμόρφωση εκπαιδευτικών,σεμιναρια ψυχολογιασ,ipsy.gr,ινστιτούτο ψυχολογίασ και υγείασ
Εκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία,ψυχολογια και υγεια,σεμινάρια ψυχολογίασ,ψυχικη υγεια,ψυχικη υγεια,,σεμιναρια ψυχολογιασ με πιστοποιηση,επιμόρφωση εκπαιδευτικών,σεμιναρια ψυχολογιασ,ipsy.gr,ινστιτούτο ψυχολογίασ και υγείασ

Γιατί να επιλέξω αυτό το πρόγραμμα ως απόφοιτος ψυχολογίας;

Το πρόγραμμα δεν είναι δεσμευτικό. Σας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε ορισμένα μαθήματα για να δείτε μέσα από την εμπειρία αν σας ταιριάζει το επάγγελμα του ψυχοθεραπευτή. Αν διαπιστώσετε ότι δεν σας ταιριάζει, μπορείτε να αλλάξετε κατεύθυνση. Με αυτόν τον τρόπο κάνετε καλύτερη επιλογή επαγγέλματος, γνωρίζοντας, το νωρίτερο δυνατόν τις ιδιαιτερότητες και δυσκολίες της δουλειάς του θεραπευτή. Αν αποφασίσετε να συνεχίσετε τη φοίτησή σας πάνω στην εκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία, θα πάρετε όλες τις θεμελιώδεις γνώσεις για να έχετε από την αρχή της εκπαίδευσής σας την καλύτερη δυνατή κατάρτιση στον τομέα της ψυχοθεραπείας.

Σχόλια αποφοίτων Ψυχολογίας που παρακολούθησαν το πρόγραμμα:

Εκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία,ψυχολογια και υγεια,σεμινάρια ψυχολογίασ,ψυχικη υγεια,ψυχικη υγεια,,σεμιναρια ψυχολογιασ με πιστοποιηση,επιμόρφωση εκπαιδευτικών,σεμιναρια ψυχολογιασ,ipsy.gr,ινστιτούτο ψυχολογίασ και υγείασ

Γιατί να επιλέξω αυτό το πρόγραμμα ως επαγγελματίας θεραπευτής;

Οι περισσότεροι θεραπευτές ειδικευόμαστε σε μια θεωρητική κατεύθυνση, ωστόσο, κατά τη διάρκεια της δουλειάς μας συχνά συναντάμε προβλήματα που απαιτούν προσαρμογή του θεωρητικού μας μοντέλου, αν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί. Επιπλέον, ερχόμαστε αντιμέτωποι με διαγνωστικά και δεοντολογικά προβλήματα που δεν είχαμε συναντήσει μέχρι εκείνη τη στιγμή.

Το πρόγραμμα του ΙΨΥ είναι ευέλικτο και σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε τα μαθήματα εκείνα που χρειάζεστε περισσότερο σχετικά με την εκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία εκείνη τη δεδομένη περίοδο. Σας βοηθάει να συστηματοποιήσετε τις γνώσεις και τις εμπειρίες που ήδη έχετε και να επεκτείνετε τις δεξιότητές σας για να είστε πιο αποτελεσματικές στη θεραπευτική σας δουλειά. Σας βοηθάει να αναπτύξετε τις προσωπικές σας ικανότητες για να γίνετε εσείς η ίδια πιο αποτελεσματική στην επαφή σας με τον κάθε πελάτη.

Επομένως, λόγω της έμφασης στην πρακτική εμπειρία, το πρόγραμμα λειτουργεί συμπληρωματικά και μπορεί να ενδυναμώσει θεραπευτές όλων των προσεγγίσεων – ψυχοδυναμικώνανθρωπιστικώνγνωστικοσυμπεριφορικών και συστημικών.

Σχόλια επαγγελματιών που παρακολούθησαν το πρόγραμμα:

Ανάλυση Μεθοδολογίας

Η εκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία διεξάγεται σε μικρές ομάδες, μέσα από παιχνίδι ρόλων και συζήτηση περιστατικών. Η έμφαση δίνεται στο βιωματικό μέρος της θεραπείας, όπου μαθαίνουμε να βλέπουμε πέρα από αυτό που φαίνεται, να αφουγκραζόμαστε προσεκτικά τις λεπτές αποχρώσεις κάθε μηνύματος, να συνδέουμε την πληθώρα των πληροφοριών που συγκεντρώνουμε και να κατανοούμε σε πολλαπλά επίπεδα την επικοινωνία του θεραπευόμενου καθώς και τις δικές μας προσωπικές αντιδράσεις.

Εκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία,ψυχολογια και υγεια,σεμινάρια ψυχολογίασ,ψυχικη υγεια,ψυχικη υγεια,,σεμιναρια ψυχολογιασ με πιστοποιηση,επιμόρφωση εκπαιδευτικών,σεμιναρια ψυχολογιασ,ipsy.gr,ινστιτούτο ψυχολογίασ και υγείασ

Κύκλοι Μαθημάτων

Το πρόγραμμα της εκπαίδευσης στην ψυχοθεραπεία κάθε έτους αποτελείται από 114 ώρες σεμιναρίων και ομάδων εποπτείας.

Στον Α’ κύκλο (εκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία) διδάσκονται 2 τρίωρα μαθήματα κάθε εβδομάδα από Οκτώβριο έως Φεβρουάριο. Τα μαθήματα αυτά είναι:

1. Τεχνικές κλινικής συνέντευξης: κλινικές δεξιότητες,  λήψη ιστορικού, αναπλαισίωση αιτήματος θεραπευόμενου, ρόλος θεραπευτή, συνήθη προβλήματα στη θεραπευτική διαδικασία.

2. Ψυχοδιαγνωστική Ι: Επίπεδα οργάνωσης προσωπικότητας & ψυχοπαθολογία:

Ψυχωτικό, μεταιχμιακό και νευρωτικό επίπεδο οργάνωσης & αιτιογένεση και τρόποι θεραπευτικής προσέγγισης των κυριότερων μορφών ψυχοπαθολογίας.

Ακολουθεί ο Β΄ κύκλος (εκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία) με 10 τρίωρες συναντήσεις των εκπαιδευτικών ομάδων εποπτείας, από Φεβρουάριο έως Απρίλιο όπου δίνεται η δυνατότητα σε κάθε συμμετέχοντα να παίξει τον ρόλο του θεραπευτή σε προσομοίωση με ένα πραγματικό περιστατικό. Με αυτόν τον τρόπο εφαρμόζει στην πράξη όσα έμαθε το προηγούμενο διάστημα.

Στον Α’ κύκλο (εκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία) διδάσκονται 2 τρίωρα μαθήματα κάθε εβδομάδα από Οκτώβριο έως Φεβρουάριο. Τα μαθήματα αυτά είναι:

1. Διαδικασία θεραπείας: Πώς δουλεύουμε θεραπευτικά με τις άμυνες, τα συναισθήματα, τις παθογόνες πεποιθήσεις, τα πρότυπα σχέσεων, την αυτοεκτίμηση κάθε θεραπευόμενης. Πώς κάνουμε ερμηνείες, αντιπαραθέσεις, πώς δουλεύουμε μεταβίβαση και αντιμεταβίβαση, πώς κλείνουμε μια θεραπεία.

2. Ψυχοδιαγνωστική ΙΙ: Άμυνες και τυπολογία προσωπικότητας: Διαφοροποίηση κλινικής προσέγγισης ανάλογα με την τυπολογία του θεραπευόμενου ( ναρκισσιστική, υστερική, καταναγκαστική, μαζοχιστική, κοκ.)

Ακολουθεί ο Β’ κύκλος (εκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία) με 8 τρίωρες συναντήσεις των εκπαιδευτικών ομάδων εποπτείας, από Φεβρουάριο έως Απρίλιο όπου δίνεται η δυνατότητα σε κάθε συμμετέχοντα να παίξει τον ρόλο του θεραπευτή σε προσομοίωση με ένα πραγματικό περιστατικό. Με αυτόν τον τρόπο εφαρμόζει στην πράξη όσα έμαθε το προηγούμενο διάστημα.

Υποχρεώσεις

Συνιστάται η ανελλιπής παρακολούθηση του προγράμματος. Σε κάθε μάθημα δίνεται μια εργασία όπου καλείστε να εφαρμόσετε αυτά τα οποία μάθατε, να συνδέσετε την θεωρία με την ιστορία του θεραπευόμενου και να σχεδιάσετε τη θεραπεία του.

Για να πάρετε τη βεβαίωση ολοκλήρωσης της κλινικής κατάρτισης του προγράμματος (εκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία) που προσφέρει το ΙΨΥ θα χρειαστεί να αναλύσετε γραπτά, περιστατικά που θα σας δοθούν όσον αφορά τη διάγνωσητο θεραπευτικό σχέδιο και προβλήματα που ανακύπτουν στη θεραπεία.

Εκπαιδεύτρια

Τάνια Αναγνωστοπούλου: Ph.D. στην κλινική ψυχολογία από το Pennsylvania State University στις ΗΠΑ, με 30ετή εμπειρία σαν θεραπεύτρια, επόπτρια και διδάσκουσα σε μεταπτυχιακά προγράμματα εκπαίδευσης και εξειδίκευσης στην ψυχοθεραπεία.

Προαιρετικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Κλινικά εργαστήρια

Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα για προαιρετική παρακολούθηση 12 ωρών θεματικών εργαστηρίων – Workshops*, που διεξάγονται Παρασκευή και Σάββατο μια φορά κάθε μήνα, με θέματα όπως Παρέμβαση σε καταστάσεις κρίσης, Κλινική Διαχείριση περιπτώσεων, Απώλεια και Πένθος, Μεταιχμιακή παθολογία, Ναρκισσιστικά δυναμικά κοκ. (σύνδεσμος που μας πηγαίνει στα workshops). Οι περισσότεροι εκπαιδευόμενοι επιλέγουν να παρακολουθήσουν 2-3 κλινικά εργαστήρια κάθε έτος.

*Μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλα τα σεμινάρια – Workshops εδώ!

Πρακτική άσκηση

Κατά το Β΄ έτος και μετά από σύμφωνη γνώμη της εκπαιδεύτριας δίνεται η δυνατότητα ανάληψης περιστατικών με ατομική εποπτεία στο Κέντρο Συμβουλευτικής του ΙΨΥ.

Συνεχιζόμενη κατάρτιση

Οι εκπαιδευόμενοι μετά το τέλος του διετούς προγράμματος συνεχίζουν να εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους  και την εμπειρία τους μέσα από την εποπτεία στις ομάδες των επαγγελματιών θεραπευτών και την παρακολούθηση νέων κλινικών εργαστηρίων.

Προσωπική θεραπεία

Η προσωπική θεραπεία των εκπαιδευομένων θεωρείται μια σημαντική απόφαση την οποία λαμβάνει ο κάθε ένας ανάλογα με την προσωπική του πορεία. Επομένως είναι επιθυμητή, χωρίς όμως να επιβάλλεται.