Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Κλινικής Κατάρτισης
Μεταπτυχιακού Επιπέδου

 Το  Ινστιτούτο Ψυχολογίας και Υγείας προσφέρει ένα καινοτόμο και ολοκληρωμένο διετές πρόγραμμα εκπαίδευσης στην Ψυχοθεραπεία  με τίτλο  “Η Τέχνη της Ψυχοθεραπείας με στόχο την εκπαίδευση στην Ψυχοθεραπεία, την απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων και της βιωματικής κατάρτισης για να γίνει κάποιος αποτελεσματικός θεραπευτής.

Εκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία,ψυχολογια και υγεια,σεμινάρια ψυχολογίασ,ψυχικη υγεια,ψυχικη υγεια,,σεμιναρια ψυχολογιασ με πιστοποιηση,επιμόρφωση εκπαιδευτικών,σεμιναρια ψυχολογιασ,ipsy.gr,ινστιτούτο ψυχολογίασ και υγείασ

Η καινοτομία του προγράμματος έγκειται στην επικέντρωση στις κλινικές δεξιότητες και γνώσεις που είναι απαραίτητες για όλους εμάς τους θεραπευτές, ανεξάρτητα από τη θεωρητική μας κατεύθυνση. Τόσο η Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία (APA) όσο και η Βρετανική Ψυχολογική Εταιρεία (BPS) ακολουθούν την προσέγγιση ανάπτυξης δεξιοτήτων για την εργασία στο κλινικό πεδίο. Με άλλα λόγια η εκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία έχει πρώτα ως θεμέλιο τις κλινικές δεξιότητες και μετά τις κατευθύνσεις ενός θεωρητικού μοντέλου. Με βάση λοιπόν, τις κλινικές δεξιότητες είμαστε σε θέση:

  • Να κατανοήσουμε και να εμβαθύνουμε στα δυναμικά του θεραπευόμενου.
  • Να δημιουργήσουμε μια θεραπευτική συμμαχία.
  • Να θέσουμε και να οριοθετήσουμε το θεραπευτικό πλαίσιο.
  • Να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τα συνήθη προβλήματα της ψυχοθεραπείας.
  • Να γνωρίζουμε πώς να αντιδράσουμε σε μια κατάσταση κρίσης.
  • Να κατανοούμε σε βάθος τις προσωπικές μας αντιδράσεις σε κάθε περιστατικό και να αντιδρούμε ανάλογα.
  • Να γνωρίζουμε με ποιον τρόπο θα ολοκληρώσουμε τη θεραπευτική διαδικασία της ψυχοθεραπείας.

Επιπλέον, το πρόγραμμα βασίζεται στον πλούτο των ψυχαναλυτικών θεωριών που μας προσφέρουν πολλαπλούς τρόπους κατανόησης των κλινικών φαινομένων, ιδιαίτερα στον τομέα της ψυχοδιαγνωστικής και της διατύπωσης περίπτωσης (case formulation). Επειδή τόσο η ψυχοδιαγνωστική όσο και οι κλινικές δεξιότητες στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στην ψυχοδυναμική θεωρία, οι σπουδαστές του προγράμματος μαθαίνουν την ψυχαναλυτική σκέψη μέσα από τις εφαρμογές της. Συγκεκριμένα η Ψυχοδιαγνωστική βασίζεται στις ψυχαναλυτικές θεωρίες των Freud, Klein, Kernberg, Kohut και άλλων. Η Διατύπωση Περιπτώσεων και οι τεχνικές θεραπείας βασίζονται στο αντίστοιχο βιβλίο της McWilliams “Ψυχαναλυτική Διατύπωση Περιπτώσεων”. Επιπλέον, προσφέρονται εξειδικευμένα εργαστήρια στον Winnicott, τη Dolto καθώς και στο έργο νεότερων ψυχαναλυτών (Fonagy).

Εκπαίδευση στην Ψυχοθεραπεία (1),Ναρκισσισμός,ναρκισσος.σεμινάριο, σεμιναριο ψυχολογιας.σεμιναρια.σεμιναρια για ψυχολογουςεκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία.εκπαιδευση στην ψυχοθεραπεια.σεμινάρια ψυχολογίασ. διαζυγιο και παιδια. Ερωτηματολόγιο κατάθλιψης του Beck. σεμιναρια ψυχολογιασ με πιστοποιηση.ψυχολογία.ψυχολογια.σεμιναρια ψυχολογίασ.Ipsy.gr.ipsy.ψυχοθεραπεία.ψυχοθεραπεια.ψυχολογια θεσσαλονικη.ψυχοθεραπεια θεσσαλονίκη.

Συνοπτικά το πρόγραμμα στηρίζεται σε 3 πυλώνες:

Την ψυχοδιαγνωστική, την ικανότητα δηλαδή να αντιλαμβανόμαστε την κλινική εικόνα του ατόμου. Η κλινική εικόνα είναι πάντοτε εξατομικευμένη και δεν αφορά αποκλειστικά μια ψυχιατρική διάγνωση. Για παράδειγμα, τρία διαφορετικά άτομα μπορούν να πληρούν τα κριτήρια του DSM για “διαταραχή πανικού”, ωστόσο, τα συμπτώματα να απορρέουν από διαφορετικά ψυχικά δυναμικά. Για να κατανοήσουμε την κλινική εικόνα χρειάζεται να γνωρίζουμε το επίπεδο οργάνωσης της προσωπικότητας (νευρωτικό, μεταιχμιακό, ψυχωτικό), καθώς και τα δυναμικά της προσωπικότητας (ναρκισσιστικά, καταναγκαστικά, καταθλιπτικά κλπ).

Εκπαίδευση στην Ψυχοθεραπεία (1),Ναρκισσισμός,ναρκισσος.σεμινάριο, σεμιναριο ψυχολογιας.σεμιναρια.σεμιναρια για ψυχολογουςεκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία.εκπαιδευση στην ψυχοθεραπεια.σεμινάρια ψυχολογίασ. διαζυγιο και παιδια. Ερωτηματολόγιο κατάθλιψης του Beck. σεμιναρια ψυχολογιασ με πιστοποιηση.ψυχολογία.ψυχολογια.σεμιναρια ψυχολογίασ.Ipsy.gr.ipsy.ψυχοθεραπεία.ψυχοθεραπεια.ψυχολογια θεσσαλονικη.ψυχοθεραπεια θεσσαλονίκη.

Τις κλινικές δεξιότητες και γνώσεις για τη διεξαγωγή (α) της κλινικής συνέντευξης και της λήψης ιστορικού και (β) μιας θεραπευτικής συνεδρίας. Σε μια κλινική συνεδρία χρειάζεται η διερεύνηση και επεξεργασία των ψυχικών αμυνών, των παθογόνων πεποιθήσεων, των προτύπων σχέσεων, του τύπου αυτοεκτίμησης και του τρόπου με τον οποίο το άτομο έχει επαφή και ρυθμίζει τα συναισθήματά του.

Τις ομάδες εποπτείας, όπου όλοι οι συμμετέχοντες ασκούνται στην ψυχοδιαγνωστική και τις κλινικές δεξιότητες σε ένα πραγματικό περιστατικό το οποίο παρουσιάζεται σε role playing από την θεραπεύτριά του για μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία.

Εκπαίδευση στην Ψυχοθεραπεία

Η Ψυχοδυναμική διάσταση του προγράμματος

Οι σπουδαστές του προγράμματος μαθαίνουν την ψυχαναλυτική σκέψη μέσα από τις εφαρμογές της. Συγκεκριμένα η Ψυχοδιαγνωστική βασίζεται στις ψυχαναλυτικές θεωρίες των Freud, Klein, Kernberg, Kohut και άλλων. Η Διατύπωση Περιπτώσεων και οι τεχνικές θεραπείας βασίζονται στο αντίστοιχο βιβλίο της McWilliams “Ψυχαναλυτική Διατύπωση Περιπτώσεων”. Επιπλέον, προσφέρονται εξειδικευμένα εργαστήρια στον Winnicott, τη Dolto καθώς και στο έργο νεότερων ψυχαναλυτών (Fonagy).

Εκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία,ψυχολογια και υγεια,σεμινάρια ψυχολογίασ,ψυχικη υγεια,ψυχικη υγεια,,σεμιναρια ψυχολογιασ με πιστοποιηση,επιμόρφωση εκπαιδευτικών,σεμιναρια ψυχολογιασ,ipsy.gr,ινστιτούτο ψυχολογίασ και υγείασ

Πλεονεκτήματα της εκπαίδευσης στην ψυχοθεραπεία στο ΙΨΥ

Ευελιξία και δυνατότητα εκπαίδευσης εξ αποστάσεως:Το πρόγραμμα προσφέρεται διαδικτυακά ώστε να υπάρχει πρόσβαση από όλους τους ενδιαφερόμενους. Για τους επαγγελματίες θεραπευτές υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης μέρους του προγράμματος. 

Συμπυκνωμένη γνώση: To κάθε τρίωρο μάθημα λειτουργεί αθροιστικά στα προηγούμενα, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια ολοκληρωμένη πυραμίδα γνώσης πάνω στην εκπαίδευση της ψυχοθεραπείας αλλά και της κατανόησης των κλινικών φαινομένων.

Σε ποιους απευθύνεται;

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης στην ψυχοθεραπεία απευθύνεται τόσο σε απόφοιτους ψυχολογίας που επιθυμούν να γνωρίσουν σε βάθος τη διαδικασία της ψυχοθεραπείας όσο και σε επαγγελματίες ψυχοθεραπευτές που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να καλλιεργήσουν περαιτέρω τις κλινικές τους δεξιότητες στην ψυχοδιαγνωστική και την ψυχοθεραπεία.

Εκπαίδευση στην Ψυχοθεραπεία (1),Ναρκισσισμός,ναρκισσος.σεμινάριο, σεμιναριο ψυχολογιας.σεμιναρια.σεμιναρια για ψυχολογουςεκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία.εκπαιδευση στην ψυχοθεραπεια.σεμινάρια ψυχολογίασ. διαζυγιο και παιδια. Ερωτηματολόγιο κατάθλιψης του Beck. σεμιναρια ψυχολογιασ με πιστοποιηση.ψυχολογία.ψυχολογια.σεμιναρια ψυχολογίασ.Ipsy.gr.ipsy.ψυχοθεραπεία.ψυχοθεραπεια.ψυχολογια θεσσαλονικη.ψυχοθεραπεια θεσσαλονίκη.
Εκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία,ψυχολογια και υγεια,σεμινάρια ψυχολογίασ,ψυχικη υγεια,ψυχικη υγεια,,σεμιναρια ψυχολογιασ με πιστοποιηση,επιμόρφωση εκπαιδευτικών,σεμιναρια ψυχολογιασ,ipsy.gr,ινστιτούτο ψυχολογίασ και υγείασ

Γιατί να επιλέξω αυτό το πρόγραμμα ως απόφοιτος ψυχολογίας;

Το πρόγραμμα δεν είναι δεσμευτικό. Σας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε ορισμένα μαθήματα για να δείτε μέσα από την εμπειρία αν σας ταιριάζει το επάγγελμα του ψυχοθεραπευτή. Αν διαπιστώσετε ότι δεν σας ταιριάζει, μπορείτε να αλλάξετε κατεύθυνση. Με αυτόν τον τρόπο κάνετε καλύτερη επιλογή επαγγέλματος, γνωρίζοντας, το νωρίτερο δυνατόν τις ιδιαιτερότητες και δυσκολίες της δουλειάς του θεραπευτή. Αν αποφασίσετε να συνεχίσετε την εκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία στο ΙΨΥ, θα πάρετε όλες τις θεμελιώδεις γνώσεις για να έχετε από την αρχή της εκπαίδευσής σας την καλύτερη δυνατή κατάρτιση στον τομέα της ψυχοθεραπείας.

Σχόλια αποφοίτων Ψυχολογίας που παρακολούθησαν το πρόγραμμα:

“Όσον αφορά το χώρο της ψυχοθεραπείας νομίζω ότι το πρόγραμμα προσφέρει μια ρεαλιστική και ολοκληρωμένη εικόνα του τι είναι ψυχοθεραπεία και ποιες είναι οι προϋποθέσεις μιας καλής και γνήσιας ψυχοθεραπείας”.

Τα σεμινάρια με βοήθησαν να καταλάβω τι σημαίνει θεραπεία, με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει και πώς είναι η θεραπευτική σχέση. Γενικότερα ξεκαθάρισαν τα πράγματα σε αυτόν τον τομέα”.

“Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι μαθαίνουμε μέσα από πραγματικά περιστατικά και όχι μόνο βασιζόμενοι σε θεωρίες”.

“Προβληματίστηκα αρκετά και κατάλαβα πολλά πράγματα για τον εαυτό μου. Επίσης άλλαξε ο τρόπος που βλέπω τα πράγματα και τη ζωή γενικά. Έγινε πιο σφαιρικός και πιο βαθύς. Βλέπω περισσότερο αυτά που κρύβουν τα πράγματα και λιγότερο το πώς φαίνονται”.

Εκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία,ψυχολογια και υγεια,σεμινάρια ψυχολογίασ,ψυχικη υγεια,ψυχικη υγεια,,σεμιναρια ψυχολογιασ με πιστοποιηση,επιμόρφωση εκπαιδευτικών,σεμιναρια ψυχολογιασ,ipsy.gr,ινστιτούτο ψυχολογίασ και υγείασ
Εκπαίδευση στην Ψυχοθεραπεία (1),Ναρκισσισμός,ναρκισσος.σεμινάριο, σεμιναριο ψυχολογιας.σεμιναρια.σεμιναρια για ψυχολογουςεκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία.εκπαιδευση στην ψυχοθεραπεια.σεμινάρια ψυχολογίασ. διαζυγιο και παιδια. Ερωτηματολόγιο κατάθλιψης του Beck. σεμιναρια ψυχολογιασ με πιστοποιηση.ψυχολογία.ψυχολογια.σεμιναρια ψυχολογίασ.Ipsy.gr.ipsy.ψυχοθεραπεία.ψυχοθεραπεια.ψυχολογια θεσσαλονικη.ψυχοθεραπεια θεσσαλονίκη.

Γιατί να επιλέξω αυτό το πρόγραμμα ως επαγγελματίας θεραπευτής;

Οι περισσότεροι θεραπευτές ειδικευόμαστε σε μια θεωρητική κατεύθυνση, ωστόσο, κατά τη διάρκεια της δουλειάς μας συχνά συναντάμε προβλήματα που απαιτούν προσαρμογή του θεωρητικού μας μοντέλου, αν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί. Επιπλέον, ερχόμαστε αντιμέτωποι με διαγνωστικά και δεοντολογικά προβλήματα που δεν είχαμε συναντήσει μέχρι εκείνη τη στιγμή.

Εκπαίδευση στην Ψυχοθεραπεία (1),Ναρκισσισμός,ναρκισσος.σεμινάριο, σεμιναριο ψυχολογιας.σεμιναρια.σεμιναρια για ψυχολογουςεκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία.εκπαιδευση στην ψυχοθεραπεια.σεμινάρια ψυχολογίασ. διαζυγιο και παιδια. Ερωτηματολόγιο κατάθλιψης του Beck. σεμιναρια ψυχολογιασ με πιστοποιηση.ψυχολογία.ψυχολογια.σεμιναρια ψυχολογίασ.Ipsy.gr.ipsy.ψυχοθεραπεία.ψυχοθεραπεια.ψυχολογια θεσσαλονικη.ψυχοθεραπεια θεσσαλονίκη.

Το πρόγραμμα του ΙΨΥ είναι ευέλικτο και σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε τα μαθήματα εκείνα που χρειάζεστε περισσότερο σχετικά με την εκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία εκείνη τη δεδομένη περίοδο. Σας βοηθάει να συστηματοποιήσετε τις γνώσεις και τις εμπειρίες που ήδη έχετε και να επεκτείνετε τις δεξιότητές σας για να είστε πιο αποτελεσματικές στη θεραπευτική σας δουλειά. Σας βοηθάει να αναπτύξετε τις προσωπικές σας ικανότητες για να γίνετε εσείς η ίδια πιο αποτελεσματική στην επαφή σας με τον κάθε θεραπευόμενο.

Επομένως, λόγω της έμφασης στην πρακτική εμπειρία, το πρόγραμμα λειτουργεί συμπληρωματικά και μπορεί να ενδυναμώσει θεραπευτές όλων των προσεγγίσεων –ψυχοδυναμικώνανθρωπιστικώνγνωστικοσυμπεριφορικών και συστημικών.

Σχόλια επαγγελματιών που παρακολούθησαν το πρόγραμμα:

Τα δύο χρόνια που ακολούθησαν ήταν ένας σταθμός για μένα. Η εισαγωγή στον χώρο της διάγνωσης και της  διαδικασίας της θεραπείας μου έδωσε την δυνατότητα να ξαναδώ τον τρόπο που δουλεύω ως θεραπεύτρια και κυρίως να θέσω νέες βάσεις στην δουλειά μου και στην επαφή μου με τον πελάτη. Καθώς κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός και η προσέγγιση έπρεπε να είναι διαφορετική. Νέες τεχνικές ήρθαν να προστεθούν σε αυτές που ήδη γνώριζα. Καινούριες παρατηρήσεις για την πορεία της κάθε θεραπευτικής διαδικασίας, ώστε κάθε συνεδρία να είναι μια γέφυρα ανάμεσα στη ψυχική πορεία και την καθημερινότητα του κάθε θεραπευόμενου.  Και κάθε φορά έφευγα πιο συνειδητοποιημένη για αυτό που επέλεξα να κάνω και πιο σίγουρη”.

“Στην ουσία αντιλήφθηκα τον πραγματικό ρόλο ενός θεραπευτή. Επίσης, η διαδικασία της διάγνωσης και της αξιολόγησης είναι πολύ σημαντική γιατί με βοήθησε να καταλάβω ότι δεν πηγαίνουμε στα τυφλά”.

“Μπόρεσα να ομαδοποιήσω τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις που ήταν διάσπαρτες μέχρι τώρα και για αυτό δύσκολο να χρησιμοποιηθούν”.

Μεθοδολογία

Η εκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία διεξάγεται σε μικρές ομάδες, μέσα από παιχνίδι ρόλων και συζήτηση περιστατικών. Η έμφαση δίνεται στο βιωματικό μέρος της θεραπείας, όπου μαθαίνουμε να βλέπουμε πέρα από αυτό που φαίνεται, να αφουγκραζόμαστε προσεκτικά τις λεπτές αποχρώσεις κάθε μηνύματος, να συνδέουμε την πληθώρα των πληροφοριών που συγκεντρώνουμε και να κατανοούμε σε πολλαπλά επίπεδα την επικοινωνία του θεραπευόμενου καθώς και τις δικές μας προσωπικές αντιδράσεις.

Εκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία,ψυχολογια και υγεια,σεμινάρια ψυχολογίασ,ψυχικη υγεια,ψυχικη υγεια,,σεμιναρια ψυχολογιασ με πιστοποιηση,επιμόρφωση εκπαιδευτικών,σεμιναρια ψυχολογιασ,ipsy.gr,ινστιτούτο ψυχολογίασ και υγείασ

Κύκλοι Μαθημάτων

Το πρόγραμμα της εκπαίδευσης στην ψυχοθεραπεία κάθε έτους αποτελείται από 114 ώρες σεμιναρίων και ομάδων εποπτείας.

Στον Α’ κύκλο (εκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία) διδάσκονται 2 τρίωρα μαθήματα κάθε εβδομάδα από Οκτώβριο έως Φεβρουάριο. Τα μαθήματα αυτά είναι:

1. Τεχνικές κλινικής συνέντευξης: κλινικές δεξιότητες,  λήψη ιστορικού, αναπλαισίωση αιτήματος θεραπευόμενου, ρόλος θεραπευτή, συνήθη προβλήματα στη θεραπευτική διαδικασία.

2. Ψυχοδιαγνωστική Ι: Επίπεδα οργάνωσης προσωπικότητας & ψυχοπαθολογία:

Ψυχωτικό, μεταιχμιακό και νευρωτικό επίπεδο οργάνωσης & αιτιογένεση και τρόποι θεραπευτικής προσέγγισης των κυριότερων μορφών ψυχοπαθολογίας.

Ακολουθεί ο Β΄ κύκλος (εκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία) με 10 τρίωρες συναντήσεις των εκπαιδευτικών ομάδων εποπτείας, από Φεβρουάριο έως Απρίλιο όπου δίνεται η δυνατότητα σε κάθε συμμετέχοντα να παίξει τον ρόλο του θεραπευτή σε προσομοίωση με ένα πραγματικό περιστατικό. Με αυτόν τον τρόπο εφαρμόζει στην πράξη όσα έμαθε το προηγούμενο διάστημα.

Στον Α’ κύκλο (εκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία) διδάσκονται 2 τρίωρα μαθήματα κάθε εβδομάδα από Οκτώβριο έως Φεβρουάριο. Τα μαθήματα αυτά είναι:

1. Διαδικασία θεραπείας: Πώς δουλεύουμε θεραπευτικά με τις άμυνες, τα συναισθήματα, τις παθογόνες πεποιθήσεις, τα πρότυπα σχέσεων, την αυτοεκτίμηση κάθε θεραπευόμενης. Πώς κάνουμε ερμηνείες, αντιπαραθέσεις, πώς δουλεύουμε μεταβίβαση και αντιμεταβίβαση, πώς κλείνουμε μια θεραπεία.

2. Ψυχοδιαγνωστική ΙΙ: Άμυνες και τυπολογία προσωπικότητας: Διαφοροποίηση κλινικής προσέγγισης ανάλογα με την τυπολογία του θεραπευόμενου ( ναρκισσιστική, υστερική, καταναγκαστική, μαζοχιστική, κοκ.)

Ακολουθεί ο Β’ κύκλος (εκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία) με 8 τρίωρες συναντήσεις των εκπαιδευτικών ομάδων εποπτείας, από Φεβρουάριο έως Απρίλιο όπου δίνεται η δυνατότητα σε κάθε συμμετέχοντα να παίξει τον ρόλο του θεραπευτή σε προσομοίωση με ένα πραγματικό περιστατικό. Με αυτόν τον τρόπο εφαρμόζει στην πράξη όσα έμαθε το προηγούμενο διάστημα.

Εκπαίδευση στην Ψυχοθεραπεία (1),Ναρκισσισμός,ναρκισσος.σεμινάριο, σεμιναριο ψυχολογιας.σεμιναρια.σεμιναρια για ψυχολογουςεκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία.εκπαιδευση στην ψυχοθεραπεια.σεμινάρια ψυχολογίασ. διαζυγιο και παιδια. Ερωτηματολόγιο κατάθλιψης του Beck. σεμιναρια ψυχολογιασ με πιστοποιηση.ψυχολογία.ψυχολογια.σεμιναρια ψυχολογίασ.Ipsy.gr.ipsy.ψυχοθεραπεία.ψυχοθεραπεια.ψυχολογια θεσσαλονικη.ψυχοθεραπεια θεσσαλονίκη.

Υποχρεώσεις

Συνιστάται η ανελλιπής παρακολούθηση του προγράμματος. Σε κάθε μάθημα δίνεται μια εργασία όπου καλείστε να εφαρμόσετε αυτά τα οποία μάθατε, να συνδέσετε την θεωρία με την ιστορία του θεραπευόμενου και να σχεδιάσετε τη θεραπεία του.

Για να πάρετε τη βεβαίωση ολοκλήρωσης της κλινικής κατάρτισης του προγράμματος και της εκπαίδευσης στην ψυχοθεραπεία που προσφέρει το ΙΨΥ, θα χρειαστεί να αναλύσετε γραπτά, περιστατικά που θα σας δοθούν όσον αφορά τη διάγνωσητο θεραπευτικό σχέδιο και προβλήματα που ανακύπτουν στη θεραπεία.

Εκπαιδεύτριες

Τάνια Αναγνωστοπούλου: Ph.D. στην κλινική ψυχολογία από το Pennsylvania State University στις ΗΠΑ, με 30ετή εμπειρία σαν θεραπεύτρια, επόπτρια και διδάσκουσα σε μεταπτυχιακά προγράμματα εκπαίδευσης και εξειδίκευσης στην ψυχοθεραπεία. Η διδασκαλία των μαθημάτων πλαισιώνεται και από άλλες έμπειρες θεραπεύτριες που παρουσιάζουν περιστατικά, συζητούν θεωρίες και συντονίζουν την εργασία σε μικρές ομάδες.

Προαιρετικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Κλινικά εργαστήρια

Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα για προαιρετική παρακολούθηση 12 ωρών θεματικών εργαστηρίων – Workshops*, που διεξάγονται Παρασκευή και Σάββατο μια φορά κάθε μήνα, με θέματα όπως Παρέμβαση σε καταστάσεις κρίσης, Κλινική Διαχείριση περιπτώσεων, Απώλεια και Πένθος, Μεταιχμιακή παθολογία, Ναρκισσιστικά δυναμικά κοκ. (σύνδεσμος που μας πηγαίνει στα workshops). Οι περισσότεροι εκπαιδευόμενοι επιλέγουν να παρακολουθήσουν 2-3 κλινικά εργαστήρια κάθε έτος.

*Μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλα τα σεμινάρια – Workshops εδώ!

Πρακτική άσκηση

Κατά το Β΄ έτος και μετά από σύμφωνη γνώμη της εκπαιδεύτριας δίνεται η δυνατότητα ανάληψης περιστατικών με ατομική εποπτεία στο Κέντρο Συμβουλευτικής του ΙΨΥ.

Συνεχιζόμενη κατάρτιση

Οι εκπαιδευόμενοι μετά το τέλος του διετούς προγράμματος συνεχίζουν να εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους  και την εμπειρία τους μέσα από την εποπτεία στις ομάδες των επαγγελματιών θεραπευτών και την παρακολούθηση νέων κλινικών εργαστηρίων.

Προσωπική θεραπεία

Η προσωπική θεραπεία των εκπαιδευομένων θεωρείται μια σημαντική απόφαση την οποία λαμβάνει ο κάθε ένας ανάλογα με την προσωπική του πορεία. Επομένως είναι επιθυμητή, χωρίς όμως να επιβάλλεται.

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Επισύναψη αρχείων για αίτηση παρακολούθησης του εκπαιδευτικού προγράμματος ( Βιογραφικό και σημείωμα ενδιαφέροντος στο οποίο θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους σας ενδιαφέρει να φοιτήσετε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα)