Πώς διαχειριζόμαστε την απώλεια στην παιδική και εφηβική ηλικία;

Πρόγραμμα 56 ωρών πιστοποιημένο από το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Θεωρητική και βιωματική κατάρτιση με πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό.

Για εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες ψυχικής υγείας, φοιτητές.

Πληροφορίες: Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τ: 2310 891.676 & 644 E: kedivim@uom.edu.gr

http://seminars.uom.gr/index.php/all-programs-2019-2020/35-seminars-2019-2020/522-loss-management-winter

Ένα Σάββατο κάθε μήνα 11.00-18.00 για 7 συναντήσεις. Δίδακτρα: 480 ευρώ

Έναρξη 9/11/19

Παρόμοιες αναρτήσεις