|

Το ασυνείδητο της οικογένειας: Αρχέτυπα, οικογενειακά μυστικά και η «μοίρα» του παιδιού

Σε αυτό το σεμινάριο θα εξετάσουμε τη « βαριά» κληρονομιά της οικογένειας προς τους απογόνους της. Τα ταλέντα που κληροδοτεί αλλά και τα τραύματα, τα μυστικά και τις συγκρούσεις που δεν επίλυσαν οι προηγούμενες γενιές.

Στο σεμινάριο θα συζητήσουμε τα ανεπίλυτα ζητήματα των προηγούμενων γενιών μέσα από τη διαμόρφωση των οικογενειακών σχέσεων και της «μοίρας».

Ειδικότερα θα διερευνήσουμε:

  • Τα αρχέτυπα όπως εμφανίζονται μέσα από τη μητέρα και τον πατέρα
  • Το αρχέτυπο του μαύρου πρόβατου και του εξιλαστήριου θύματος
  • Αιμομικτικά μοτίβα στην οικογένεια
  • Μοτίβα ζήλειας, φθόνου και επιθυμίας θανάτου προς το παιδί
  • Τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να προσεγγίσουμε τα ανεπίλυτα θέματα της οικογένειάς μας.

Θα παρουσιαστούν κλινικά περιστατικά και μπορείτε να φέρετε δικά σας για συζήτηση.

Παρόμοιες αναρτήσεις