|

Το εσωτερικό παιδί

Στόχος σεμιναρίου: Πολλοί θεραπευτές ανακαλύπτουν ότι μέσα σε κάθε ενήλικο πελάτη κρύβεται ένα μικρό παιδί, το οποίο έχει τις δικές του ανάγκες και το οποίο προσπαθεί να επουλώσει τα δικά του τραύματα. Στο σεμινάριο αυτό θα δούμε μέσα από πραγματικές περιπτώσεις τον τρόπο με τον οποίο ένας θεραπευτής μπορεί να προσεγγίσει αυτό το εσωτερικό παιδί και τα προβλήματα που μπορεί να συναντήσει στην προσπάθεια επικοινωνίας μαζί του.

Παρόμοιες αναρτήσεις