|

Τεχνικές κλινικής χαλάρωσης

H κλινική χαλάρωση είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο σε καταστάσεις άγχους, όπως και στην αντιμετώπιση ιατρικών προβλημάτων τα οποία προέρχονται εν μέρει από το στρες ( κεφαλαλγίες, υπέρταση κλπ). Στόχος του σεμιναρίου είναι η εκμάθηση μέσα από τη βιωματική εμπειρία των βασικών τεχνικών χαλάρωσης και του τρόπου με τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κλινική εργασία.
Θεματική σεμιναρίου
Αναφορά στο ψυχοφυσιολογικό υπόστρωμα της χαλάρωσης. Εισαγωγή στην μυική χαλάρωση, στην αυτογενή χαλάρωση, χαλάρωση με αναπνοή, χαλάρωση με φαντασία. Ποιες τεχνικές ενδείκνυνται σε ποιες περιπτώσεις. Αντενδείξεις.

Παρόμοιες αναρτήσεις