|

Μεταβίβαση και αντιμεταβίβαση

Ορισμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις ενδιαφέρονται και διερευνούν τη θεραπευτική σχέση, ενώ άλλες τη θεωρούν δεδομένη. Σε αυτό το workshop θα δούμε μέσα από πραγματικά περιστατικά τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται ένα ασυνείδητο σενάριο στη σχέση θεραπευτή-πελάτη, ανεξάρτητο από τη θεωρητική προσέγγιση του θεραπευτή και το συνειδητό βίωμα του πελάτη. Εάν δεν αναγνωριστούν οι μεταβιβαστικές ( και αντιμεταβιβαστικές) αντιδράσεις τότεθα “κολλήσει” η θεραπεία. Γι’αυτό είναι χρήσμο για έναν θεραπευτή να κατανοήσει και να επεξεργαστεί αυτά τα δυναμικά τόσο στον πελάτη όσο και στον εαυτό του.

Θεματικές που θα αναπτυχθούν:

  • Tι είναι η μεταβίβαση;
  • Πώς αναγνωρίζουμε τις μεταβιβαστικές αντιδράσεις του πελάτη;
  • Πώς φέρνουμε στην επιφάνεια τις μεταβιβαστικές αντιδράσεις του πελάτη;
  • Έχει σημασία τί αισθάνεται ο θεραπευτής;
  • Ιδιάζοντα προβλήματα της μεταβίβασης
  • H μεταβίβαση αρχέγονων ενδοβολών στον θεραπευτή
  • H βία απέναντι στον θεραπευτή
  • O φθόνος απέναντι στον θεραπευτή
  • Πώς ξέρουμε ότι έχει λυθεί η μεταβίβαση;

Παρόμοιες αναρτήσεις