|

Η απώλεια στη ζωή μας

Η απώλεια είναι αναπόσπαστο μέρος της ανθρώπινης μοίρας και η επίδρασή της είναι πολύ μεγαλύτερη και βαθύτερη από τον τρόπο που την προσεγγίζει οποιαδήποτε ψυχολογική θεωρία. Οι θεραπευτές προσπαθούν να βοηθήσουν τους πελάτες “να επεξεργαστούν” την απώλεια.

  • Έχουν όμως όλοι οι πελάτες την ικανότητα να επεξεργαστούν τα βιώματά τους;
  • Υπάρχουν απώλειες που δεν είναι δυνατόν να τις αφομοιώσουμε;
  • Πώς είναι να ζεις συνέχεια με πόνο ή με μια χρόνια ασθένεια ή αναπηρία;

Σε αυτό το σεμινάριο θα δούμε τα διαφορετικά είδη απώλειας (τραυματική, διάχυτη, αναμενόμενη) και την επίδρασή τους στη ζωή μας. Θα εξετάσουμε τη διαδικασία του πένθους και τη δυσκολία πολλών ατόμων να πενθήσουν και θα διερευνήσουμε τις συνθήκες εκείνες που διευκολύνουν τη διαδικασία του πένθους και εκείνες που τη δυσχεραίνουν.

Παρόμοιες αναρτήσεις