|

Ψυχή και Σώμα: Mission Impossible?

Πολλά άτομα, λόγω αντίξοων περιγεννητικών και βρεφικών εμπειριών, δεν «μπαίνουν» καλά στο σώμα τους. Το σωματικό Εγώ, ο πυρήνας του εαυτού, σχηματίζεται με πολλά προβλήματα τα οποία παραμένουν και στην ενήλικη ζωή και εμφανίζονται ως δυσφορία με το σώμα, σωματικές ενοχλήσεις, οργανικές ασθένειες ή ψυχοσωματικές διαταραχές.

Σε αυτό το σεμινάριο θα εξετάσουμε βήμα-βήμα τον τρόπο με τον οποίο δημιουργείται η αόρατη μεμβράνη του ψυχοσώματος κατά τους πρώτους μήνες της ζωής μας και θα διερευνήσουμε τις προβληματικές επιπτώσεις μιας ανεπαρκούς συγκρότησης κατά την παιδική ηλικία και την ενήλικη ζωή.

Όλα τα Επίπεδα

Similar Posts