|

Ψυχή και Σώμα: Mission Impossible?

Πολλά άτομα, λόγω αντίξοων περιγεννητικών και βρεφικών εμπειριών, δεν «μπαίνουν» καλά στο σώμα τους. Το σωματικό Εγώ, ο πυρήνας του εαυτού, σχηματίζεται με πολλά προβλήματα τα οποία παραμένουν και στην ενήλικη ζωή και εμφανίζονται ως δυσφορία με το σώμα, σωματικές ενοχλήσεις, οργανικές ασθένειες ή ψυχοσωματικές διαταραχές.

Σε αυτό το σεμινάριο θα εξετάσουμε βήμα-βήμα τον τρόπο με τον οποίο δημιουργείται η αόρατη μεμβράνη του ψυχοσώματος κατά τους πρώτους μήνες της ζωής μας και θα διερευνήσουμε τις προβληματικές επιπτώσεις μιας ανεπαρκούς συγκρότησης κατά την παιδική ηλικία και την ενήλικη ζωή.

Παρόμοιες αναρτήσεις