|

Συμβολισμός και όνειρα

Για ποιον λόγο βλέπουμε εφιάλτες; Γιατί επαναλαμβάνονται τα μοτίβα στα όνειρα, ακόμη και σε διάρκεια πολλών χρόνων; Για ποιον λόγο τα όνειρά μας διακατέχονται από άγχος, ενώ στην καθημερινότητα είμαστε ήρεμοι; Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα όνειρα για να καταλάβουμε καλύτερα τον εαυτό μας;

Σε αυτό το σεμινάριο θα αναφερθούμε στους μηχανισμούς δημιουργίας των ονείρων, όπως διατυπώθηκαν από τον Freud ( συμπύκνωση, μετάθεση, συμβολισμός).

Θα δούμε επίσης τη θεώρηση των ονείρων από τον Jung και τη θέση του για τα αρχέτυπα, τη συγχρονικότητα και τη δυνατότητα του ασυνείδητου να προειδοποιεί για μελλοντικές εξελίξεις.

Μπορείτε να φέρετε και δικά σας όνειρα για συζήτηση.

Παρόμοιες αναρτήσεις