ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ – 8 & 9 Μαρτίου 2024

Μεταιχμιακή παθολογία

Σε αυτό το εργαστήριο, συνεχίζοντας την περιήγησή μας το τραύμα, θα εξετάσουμε την μεταιχμιακή παθολογία, τις προκλήσεις που θέτουν οι μεταιχμιακοί στη θεραπεία και τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να συμβάλλουμε σε μια μεγαλύτερη απαρτίωση της προσωπικότητάς τους.
Θα παρουσιαστεί κλινικό περιστατικό σε θεραπεία για να βοηθήσει την κατανόηση αυτών των φαινομένων και μπορείτε να φέρετε και δικά σας περιστατικά για συζήτηση.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 Μαρτίου 2024: 17.30-21.30
ΣΑΒΒΑΤΟ 9 Μαρτίου 2024:10.30-15.30


Επίπεδο: Προχωρημένο
Δίδακτρα: 100 ευρώ

Νέο κλινικό εργαστήριο 9 & 10 Φεβρουαρίου, 2024

Παρόμοιες αναρτήσεις