|

Κλινική ψυχολογία υγείας

Η κλινική εργασία με άτομα τα οποία πάσχουν από χρόνια νοσήματα διαφοροποιείται σε αρκετά σημεία από την κλινική εργασία με ψυχιατρικούς ασθενείς, γιαυτό το λόγο έχει δημιουργηθεί ο κλάδος της κλινικής ψυχολογίας υγείας ο οποίος εξειδικεύεται σε αυτόν τον τομέα.
Στόχος του σεμιναρίου είναι:
Να εισάγει τους συμμετέχοντες στις ιδιαιτερότητες της κλινικής εργασίας με τους σωματικά πάσχοντες.
Να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο επεξεργασίας πληροφοριών και λήψης αποφάσεων όταν εργάζονται με σωματικά πάσχοντες.
Να προσφέρει πρακτική γνώση και δεξιότητες από τον χώρο της κλινικής ψυχολογίας υγείας.
Τα σεμινάρια απευθύνονται σε ψυχολόγους οι οποίοι προσφέρουν κλινικές υπηρεσίες σε άτομα με χρόνιες ασθένειες σε ενδονοσοκομειακό ή εξωνοσοκομειακό πλαίσιο.

Παρόμοιες αναρτήσεις