|

Κλινική διαχείριση περιπτώσεων

Συχνά κάνουμε το λάθος να πιστεύουμε πως όλα τα άτομα τα οποία αναζητούν βοήθεια είναι κατάλληλα για ψυχοθεραπεία. Σε αρκετές περιπτώσεις, όμως, τα προβλήματα στη ζωή του πελάτη δεν μπορούν να επιλυθούν με μια ψυχοθεραπευτική προσέγγιση.

  • Πώς μπορούμε να διερευνήσουμε το αν το άτομο είναι κατάλληλο για ψυχοθεραπεία? Πώς αλλιώς μπορεί να βοηθηθεί ένα τέτοιο άτομο;
  • Aκόμη και αν το άτομο μπορεί να βοηθηθεί, είναι ο συγκεκριμένος θεραπευτής ο πλέον κατάλληλος για την περίπτωσή του;
  • Ποια είναι τα πιο συχνά λάθη που κάνουν οι θεραπευτές στην προσπάθεια να βοηθήσουν τους πελάτες τους;

Αυτά είναι ορισμένα από τα ερωτήματα στα οποία επιχειρεί να δώσει απάντηση το σεμινάριο μέσα από τη συζήτηση πραγματικών περιστατικών.

Παρόμοιες αναρτήσεις