|

Ηθικά διλήμματα

Οι ψυχοθεραπευτές συχνά πιστεύουν πως, επειδή οι ίδιοι έχουν μια προσωπική ηθική, αυτόματα θα συμπεριφερθούν ηθικά και στο επαγγελματικό τους πλαίσιο. Επιπλέον, θεωρούν ότι τα ηθικά ζητήματα εμφανίζονται σπάνια, συνήθως με τη μορφή μιας κρίσης και ότι υπάρχει μία μόνο σωστή απάντηση στην κάθε περίπτωση. Ωστόσο, η τήρηση του απορρήτου, ιδιαίτερα όταν εργαζόμαστε με παιδιά, οικογένειες ή ζευγάρια, η χαλάρωση και η παραβίαση των ορίων της θεραπείας, τυχόν παράλληλες σχέσεις θεραπευτή-πελάτη καθώς και η αυτοαποκάλυψη του θεραπευτή αποτελούν καθημερινές δεοντολογικές προκλήσεις που ενδέχεται να δυναμιτίσουν τη θεραπεία. Σε αυτό το workshop θα συζητήσουμε πραγματικά περιστατικά που αφορούν συνηθισμένα ηθικά διλήμματα και θα αναφερθούμε στους πλέον κατάλληλους θεραπευτικούς χειρισμούς για την πρόληψη ή τη διευθέτησή τους.

Παρόμοιες αναρτήσεις