ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2023-24

Εξειδικευµένα εργαστήρια µε κεντρική θεµατική το Τραύµα

Πρώιµη σεξουαλική κακοποίηση

10 και 11 Νοεµβρίου 2023

Η τεχνική του εσωτερικού παιδιού

26 και 27 Ιανουαρίου 2024

Διάσχιση- µεταβίβαση/αντιµεταβίβαση/ Παρουσίαση περιστατικού

9 και 10 Φεβρουαρίου 2024

Μεταιχµιακή παθολογία

8 και 9 Μαρτίου 2024

Ψυχικοποίηση/Παρουσίαση περιστατικού

12 και 13 Απριλίου 2024

Μόνο για επαγγελματίες θεραπευτές/τριες
Πληροφορίες: ipsy@otenet.gr για εγγραφές και δίδακτρα

Παρόμοιες αναρτήσεις