Βιωματική μάθηση

Όλοι μας μαθαίνουμε μέσα από τις εμπειρίες, τα βιώματα, την ίδια μας τη ζωή. Όμως, συχνά δεν γνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την άμεση προσέγγιση μέσα στην τάξη.

Το βιβλίο “Βιωματική Μάθηση” εξηγεί με απλό και κατανοητό τρόπο, όλες τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή αυτής της προσέγγισης: τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούμε μια ομάδα, τη διαχείριση των δυναμικών που αναπτύσσονται ανάμεσα στα μέλη της, δημιουργικές και καινοτόμες μεθόδους για να παρουσιάσουμε τη διδακτέα ύλη στην τάξη, την αναστοχαστική πρακτική για την επεξεργασία των βιωμάτων των παιδιών και τέλος τρόπους αξιολόγησης της δουλειάς μας.

Το βιβλίο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς, τους ψυχολόγους, τους εμψυχωτές, καθώς και όλα τα άτομα που εργάζονται με ομάδες παιδιών. Αποτελεί έναν πολύτιμο οδηγό για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί η  βιωματική μάθηση ως εργαλείο καταλυτικής αλλαγής, τόσο στην τάξη όσο και την κοινότητα.

Ούτε καλύτερος, ούτε χειρότερος, απλά διαφορετικός

Η ανάγκη δημιουργίας ενός προγράμματος ευαισθητοποίησης για τη διαφορετικότητα προήλθε τόσο από τις αλλαγές στην ελληνική κοινωνία όσο και από την έντονη απαίτηση των ίδιων των εκπαιδευτικών που έρχονται σε αμηχανία κάθε φορά που αντιμετωπίζουν τέτοια θέματα στο σχολείο. Tα παιδιά συχνά φέρονται σκληρά και στιγματίζουν άλλα παιδιά ή ενήλικες που παρουσιάζουν κάποια μικρή απόκλιση  από το μέσο όρο ως «άρρωστα», «προβληματικά» ή «καημένα».

Συνήθως, οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση  για να γνωρίζουν πώς να αντιδράσουν σε τέτοια ζητήματα. Ωστόσο, το σχολείο  προσφέρει τον ιδεώδη χώρο για ευαισθητοποίηση, εφόσον αποτελεί το πρώτο κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο τα παιδιά συναντούν τη διαφορετικότητα καθώς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.

Το πρόγραμμα “ Ούτε καλύτερος, ούτε χειρότερος, απλά διαφορετικός” είναι προσαρμοσμένο στο αναπτυξιακό επίπεδο των παιδιών, έχει δοκιμαστεί στα σχολεία και χρησιμοποιεί βιωματικές μεθόδους, οι οποίες ενισχύουν την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών στη διαδικασία. Η ευαισθητοποίηση των παιδιών στην αξία της διαφορετικότητας τους προσφέρει μια ανεκτίμητη εμπειρία που θα τους συνοδεύει σε όλη τους τη ζωή.

Ψυχαναλυτική Διάγνωση Α’ Έκδοση ( εξαντλήθηκε)

Η Ψυχαναλυτική Διάγνωση, το πρώτο βιβλίο της τριλογίας της Nancy McWilliams, είναι ένα περιεκτικό, εύκολο στην κατανόησή του βιβλίο που θεμελιώνει τις θεωρητικές γνώσεις πάνω στις οποίες βασίστηκε η ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία.  Το βιβλίο απευθύνεται τόσο σε έμπειρους θεραπευτές όσο και σε αναγνώστες που θέλουν να γνωρίσουν τον συναρπαστικό τομέα της ψυχαναλυτικής σκέψης. Περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη περιγραφή των ψυχολογικών αμυνών καθώς και αναλυτική παρουσίαση της κάθε τυπολογίας προσωπικότητας, όπως η υστερική, η καταναγκαστική, η καταθλιπτική, η μαζοχιστική, η μανιακή, η ναρκισσιστική, η παρανοϊκή, η αντικοινωνική, η σχιζοειδής και η διασχιστική.

Σε κάθε τυπολογία αναφέρονται τα κύρια χαρακτηριστικά της, οι συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξή της, καθώς και τα ιδιαίτερα προβλήματα που δημιουργούν στη θεραπεία.