|

Τεχνικές φαντασίας με ιατρικά και ψυχοσωματικά προβλήματα

Στόχος σεμιναρίου: Πoλλοί ασθενείς με σωματικά προβλήματα δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν ή να εκφράσουν συναισθήματα μέσα από λέξεις, να εντοπίσουν τη σχέση του προβλήματος με τις ιδιαίτερες συναισθηματικές και διαπροσωπικές τους δυσκολίες, ή να κατανοήσουν σε βάθος τι τους συμβαίνει.
H φαντασία αποτελεί μια ιδιαίτερα χρήσιμη προσέγγιση σε αυτήν την περίπτωση, και οι συμμετέχοντες διδάσκονται μέσα από βιωματικές ασκήσεις τρόπους με τους οποίους μπορούν να διερευνούν τον εσωτερικό κόσμο του ασθενή, το συμβολικό νόημα που επενδύει στα συμπτώματά του, καθώς και τρόπους αλλαγής μέσα από την καθοδηγούμενη φαντασία.

Παρόμοιες αναρτήσεις