|

Έκφραση συναισθημάτων

Στόχος του σεμιναρίου είναι η ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων στα στάδια αναγνώρισης και επεξεργασίας συναισθημάτων και στις δυσκολίες οι οποίες προκύπτουν κατά στην κλινική πράξη μέσα από την παρουσίαση περιπτώσεων και την τεχνική του role playing.

Τα θέματα τα οποία θα παρουσιαστούν περιλαμβάνουν:

  • Έκφραση και επεξεργασία συναισθημάτων στην ψυχοθεραπεία
  • Αλεξιθυμία και αναγνώριση συναισθημάτων – Σωματοποίηση
  • Ο ρόλος του θεραπευτή στην έκφραση συναισθημάτων
  • Είναι η έκφραση των συναισθημάτων αρκετή για τη θεραπεία? Tι υπάρχει πέρα από τα συναισθήματα;
  • Παρουσίαση κλινικών περιπτώσεων με προβλήματα συναισθηματικής έκφρασης στη θεραπεία.

Παρόμοιες αναρτήσεις