Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην ψυχοθεραπεία

Συνεχίζονται οι εγγραφές για το καινοτόμο και ολοκληρωμένο διετές πρόγραμμα του Ινστιτούτου Ψυχολογίας και Υγείας με τίτλο “Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ”, το οποίο προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις και τη βιωματική κατάρτιση για να γίνει κάποιος αποτελεσματικός θεραπευτής.

Δεκτοί γίνονται τελειόφοιτοι φοιτητές και απόφοιτοι Τμημάτων Ψυχολογίας, καθώς και επαγγελματίες θεραπευτές. Λόγω της έμφασης στην πρακτική εμπειρία, το πρόγραμμα λειτουργεί συμπληρωματικά και μπορεί να ενδυναμώσει θεραπευτές όλων των προσεγγίσεων.

Πληροφορίες: Τάνια Αναγνωστοπούλου, Ph.D., Κλινική Ψυχολόγος

2310 851 343 / ipsy@otenet.gr

ΙΨΥ Πρόγραμμα A Έτος 2019-20

Traumatic Events: How children and young people can react, and how adults can respond?

When does an upsetting or stressful event become a traumatic one?

Some events can be upsetting or stressful for children and young people, which may lead to short-term changes in how they feel, think and behave. Usually after the event has finished, such reactions diminish and they return to how they felt, thought and behaved before the event(s). However, if someone istraumatised by an event, it overwhelms their ability to cope and their reactions seem to last well after the event has passed. More…