Τα νέα σεμινάρια απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς και ειδικούς ψυχικής υγείας και αφορούν τα ευρήματα από τη διεπιστημονική περιοχή της Εξελικτικής Ψυχοπαθολογίας.  Αφορούν τη μακροχρόνια επίδραση των παθογόνων παραγόντων, αλλά και των συνθηκών που καλλιεργούν την ψυχική ανθεκτικότητα, σε παιδιά από τη βρεφική έως την εφηβική ηλικία. Τα ευρήματα αυτά είναι ιδιαίτερα χρήσιμα σε προγράμματα πρόληψης αλλά και σε παρεμβάσεις ώστε να αναχαιτίζεται ή να μετριάζεται η δυσμενής επίδραση των αρνητικών συνθηκών ζωής ενός παιδιού.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το info@ipsy.gr