Βασικές αρχές δεοντολογίας στην ψυχοθεραπεία (εξαντλήθηκε)

Σε αυτό το βιβλίο παρουσιάζονται θέματα δεοντολογίας τα οποία αναφέρονται στην επαγγελματική επάρκεια ενός θεραπευτή, στις διπλές σχέσεις θεραπευτή – θεραπευόμενου, καθώς και σε εξειδικευμένα θέματα όπως είναι η διερεύνηση των προκαταλήψεων του θεραπευτή για την ομοφυλοφιλία και τα ιδιαίτερα προβλήματα που προκύπτουν στη θεραπεία ατόμων με AIDS. Στο παράρτημα παρουσιάζονται οι Κώδικες Δεοντολογίας της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρείας και του Βρετανικού Συλλόγου Ψυχολόγων.

Το βιβλίο εξαντλήθηκε και κυκλοφορεί σε νέα επαυξημένη και βελτιωμένη μορφή με τον τίτλο “Ηθικά ζητήματα στην ψυχολογία”.